A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl

Projekt współpracy na rok 2012

Dwanaście LGR-ów Polski Południowej i Środkowej złożyło w ubiegłym roku wspólny wniosek dotyczący realizacji zadań w ramach środka 4.2 „Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa”.

Wspólne zadania obejmują:
 • organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia,
 • prowadzenie działań mających na celu promocje i rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Projekt współpracy na rok 2012 obejmuje następujące zadania:

I. Wizyty studyjne
1. Wizyta studyjna na Węgrzech
2. Wizyta studyjna w Niemczech 

II. Cykl szkoleń dla pracowników i członków Zarządu LGR-ów:
1. Organizacje pozarządowe w praktyce: 
2. Staw i gospodarstwo rybackie w praktyce: 
3. Ewaluacja, monitoring i zarządzanie projektem:
4. Kosztorys, studium wykonalności, biznesplan - analiza finansowa i ekonomiczna

III. Szkolenia dla rybaków:
1.Sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb - zasady funkcjonowania:

IV .Wspólne przedsięwzięcie:  KARP 2020 
Planowanym celem operacji jest analiza problematyki rybactwa śródlądowego na terenie obszarów LGR biorących udział w projekcie wraz z diagnozą i kierunkami rozwoju rybactwa śródlądowego.

V. Imprezy promocyjne:
1.Międzynarodowe Targi Turystyczne „W stronę Słońca”
2. Międzyregionalne zawody wędkarskie w NATURA 2000 w Rajsku. 
3.Święto karpia w Kaniowie
4. Święto pstrąga górskiego w Jaworzu
5. Regionalne dni rybactwa w Skoczowie
6. Święto rybaka w Zatorze
7. Święto Karpia w Osiecznicy k/ Krosna Odrzańskiego

VI. Książeczka edukacyjna dla dzieci 
Książka edukacyjna dla dzieci w wieku 7- 9 lat nosi roboczy tytuł, „Co w stawie piszczy?”.

VII. Film 
Celem filmu jest promocja gospodarki rybackiej, jako wspierającej istnienie ostoi Natura 2000.

VIII. Cykl działań „Szlak karpia”
Lokalne Grupy Rybackie zaplanowały wyznaczenie „Szlaku Karpia”, czyli miejsc związanych z hodowlą, sprzedażą, przetwórstwem tej ryby. Na „Szlak karpia” złożą się: zestawy map, a także tablice, które będą oznaczały ważne miejsca związane ze szlakiem. Zostanie także stworzony logotyp identyfikujący markę karpia z Polski południowej.
 
 • 10.04.2012

  Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa – zainaugurowana

  Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa – zainaugurowana Dwanaście LGR-ów Polski Południowej i Środkowej złożyło w ubiegłym roku wspólny wniosek dotyczący realizacji zadań w ramach środka 4.2 „Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa”.

  Wspólne zadania obejmują:
  • organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia,
  • prowadzenie działań mających na celu promocje i rozwój obszarów zależnych od rybactwa
 • 7.05.2012

  „ŚWIĘTO PSTRĄGA GÓRSKIEGO” w Jaworzu

  „ŚWIĘTO PSTRĄGA GÓRSKIEGO” w Jaworzu Święto Pstrąga Górskiego w Jaworzu odbyło się 3 maja 2012 roku po raz pierwszy i okazało się bardzo trafioną imprezą promocyjną.
  Organizatorowi – Lokalnej Grupie Rybackiej Bielska Kraina sprzyjała nie tylko słoneczna pogoda. Na dobrze zorganizowane Święto przyszła ogromna ilość uczestników, szczelnie wypełniając miejscowy amfiteatr. Dopisali również goście spoza terenu LGR Bielska Kraina. LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” reprezentowała 3 osobowa delegacja z Prezesem Stanisławem Zającem na czele.
 • 10.05.2012

  Szkolenie „Staw i gospodarstwo rybackie w praktyce: wiedza rybacka dla początkujących”

  Szkolenie „Staw i gospodarstwo rybackie w praktyce: wiedza rybacka dla początkujących” W dniach 7 i 8 maja 2012 w Rytwianach Województwo Świętokrzyskie nasze Stowarzyszenie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”, zorganizowało szkolenie dla pracowników biur  12 Stowarzyszeń LGR.W dniach 7 i 8 maja 2012 w Rytwianach Województwo Świętokrzyskie nasze Stowarzyszenie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”, zorganizowało szkolenie dla pracowników biur  12 Stowarzyszeń LGR.
 • 23.05.2012

  Dorzecze Soły i Wieprzówki na Targach "W Stronę Słońca" w Opolu

  Dorzecze Soły i Wieprzówki na Targach Stowarzyszenie LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” wraz z innymi 9 lokalnymi grupami rybackimi wzięło udział w XII Międzynarodowych Targach Turystyki "W Stronę Słońca". Było to kolejne wydarzenie realizowane w ramach środka 4.2. PO RYBY 2007-2013 –„Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa”.

  Targi były okazją do promocji terenów poszczególnych lokalnych grup rybackich, szczególnie atrakcji turystycznych, walorów przyrodniczo – krajobrazowych, miejsc noclegowych oraz wszelkiego rodzaju miejsc wypoczynku i rekreacji. Uczestniczący w targach przedstawiciele biura naszego LGR promowali obszar poprzez wszelkiego rodzaju ulotki, foldery jak również gadżety reklamowe, które dystrybuowane był w formie cieszącej się entuzjazmem gości loterii.
 • 18.06.2012

  LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki z wizytą u rybaków na Węgrzech

  LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki z wizytą u rybaków na Węgrzech Członkowie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”  mieli okazję uczestniczyć w wyjazdach studyjnych na Węgry. Wyjazdy odbywały się w 3 turach, dwie grupy w maju, ostatnia w czerwcu. W sumie Węgry zwiedziło 25 osób z terenów naszego Stowarzyszenia oraz członkowie innych Lokalnych Grup Rybackich obszaru Polski Południowej.
 • 19.06.2012

  Wizyta studyjna w Bawarii

  Wizyta studyjna w Bawarii Funkcji LIDERA wyjazdu podjęło się Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj”. „Dorzecze Soły i Wieprzówki” jako PARTNER wydelegowało do udziału pięciu członków.

  Czterodniowy pobyt (11.06.2012 – 15.06.2012) obfitował w bogatą ofertę spotkań i wizyt o zróżnicowanym charakterze i przyczynił się do osiągnięcia wielu celów.
 • 22.08.2012

  XII Święto Karpia w Kaniowie

  XII Święto Karpia w Kaniowie W dniu 18 sierpnia 2012 r. Stowarzyszenie LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” uczestniczyło w „ XII Święcie Karpia Polskiego w Kaniowie. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie LGR „Bielska Kraina”.  Święto Karpia w Kaniowie jest imprezą poświęconą tematyce rybackiej, mającej za zadanie promocję karpia, zdrowego odżywiania się oraz wsparcie gospodarstw rybackich i przedsiębiorców zajmujących się chowem i hodowlą karpia.
 • 5.09.2012

  Międzyregionalne Zawody Wędkarskie w Natura 2000 w Rajsku

  Międzyregionalne Zawody Wędkarskie w Natura 2000 w Rajsku Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” podjęła się zorganizowania międzyregionalnych zawodów wędkarskich. Odbyły się one 1 września 2012 roku w Rajsku na wodach PZW Oświęcim-Miasto.

  Ale nie zawody, jako rywalizacji sportowa były ideową przesłanka imprezy. Celem nadrzędnym, który założono osiągnąć, była promocja obszaru. Chodziło głównie o pokazanie zagospodarowania terenów dorzecza Dolnej Soły, niegdyś zdewastowanych przez eksploatację żwiru a dziś zrekultywowanych i jako akweny wodne służących człowiekowi i wzbogacających bioróżnorodność fauny i flory. Co więcej, tereny te włączone zostały w obszar Natura 2000. Stąd też, dla zaprezentowania walorów tych terenów w ramach imprezy przewidziano zwiedzanie dziewiczej okolicy z profesjonalnym przewodnikiem, zapewniono „spacery” czy kajakiem. Warunki plenerowe pozwoliły na dodatkowe atrakcje takie jak: strzelanie z łuku do tarczy, bieg w połączonych woderach, zjazd na tzw. „tyrolce” zawieszonej nad łowiskiem. Chętni mogli również rozegrać mecz piłki nożnej „żywymi piłkarzykami” na ogromnym dmuchanym boisku.
 • 20.09.2012

  Dni Rybactwa w Skoczowie juz za nami

  Dni Rybactwa w Skoczowie juz za nami W dniach 13-16 września 2012 roku  w Skoczowie odbyły się jubileuszowe Regionalne Dni Rybactwa.  W tym roku rolę głównego organizatora przejęła Lokalna Grupa Rybacka Żabi Kraj a zadanie zrealizowane zostało w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

  W Wystawie Rybackiej, która zorganizowana została na skoczowskim rynku,  wśród wielu wystawców związanych bezpośrednio i pośrednio z rybactwem, znalazły się również stoiska partnerskich Lokalnych Grup Rybackich  z terenu województw: małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz lubuskiego, promując oś 4 PO RYBY jak również obszary rybackie, na których działają.
 • 28.09.2012

  Szkolenie „Ewaluacja, monitoring i zarządzanie projektem”

  Szkolenie „Ewaluacja, monitoring i zarządzanie projektem” W dniach 25 i 26 września 2012 r. w miejscowości Rytwiany w województwie świętokrzyskim odbyło się szkolenie „Ewaluacja, monitoring i zarządzanie projektem”. Głównym celem szkolenia było zdobycie i ustrukturyzowanie wiedzy niezbędnej w planowaniu ewaluacji oraz rozwinięcie umiejętności w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji oraz zapoznanie z podstawowymi zadaniami zarządzania projektem – od kwestii wykonalności projektu, doboru wskaźników monitoringu aż po analizę finansową i wnioski o płatność.
Strona: 1 2
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2454265 | Licznik podstrony: 5853 | Odwiedzający on-line: 79 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies