A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl


28.10.2011

Walne Zebranie Członków w dniu 07.11.2011 r.

Zarząd uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „ Dorzecze Soły i Wieprzówki”, które odbędzie się:

07.11.2011r.  Sala Sesyjna Urzędu Gminy Brzeszcze, ul. Kościelna 4
 

Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia ustala się:
·         I termin zebrania o godz. 16 30        07.11.2011
·         II termin zebrania o godz. 17 00       07.11.2011
 
Ze względu na konieczność terminowego podjęcia przez Walne Zebranie Uchwał w zakresie przedstawionym w Porządku obrad, prosimy o niezawodne przybycie. Jednocześnie informujemy, że brak kworum na planowanym zebraniu uniemożliwi podjęcie uchwał i spowoduje wstrzymanie ogłoszenia terminów naborów.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków  Lokalnej Grupy Rybackiej
„Dorzecze Soły i Wieprzówki” na posiedzenie w dniu 07.11.2011 r. godz. 16 30

 
 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór:
 1. Przewodniczącego Zebrania
 2. Protokolanta
 1. Przekazanie przez otwierającego zebranie prowadzenia obrad wybranemu Przewodniczącemu.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji
 1. Mandatowo-Skrutacyjnej - 3 osoby
 2. Uchwał i Wniosków- 3 osoby  

Komisje ze swojego grona wybierają przewodniczących.

 1. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 21.07.2011 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do LSROR.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie Zarządu wraz z informacją o stanie finansów Stowarzyszenia.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, przedłożenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Przyjęcia sprawozdania Zarządu
 2. Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 3. Udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
 1. Wybory organów Stowarzyszenia
 1. Zarządu Stowarzyszenia - Podjęcie uchwały
 2. Komisji Rewizyjnej- Podjęcie uchwały
 1. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych w dyskusji wniosków lub zgłoszonych w trakcie zebrania uchwał.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie zebrania.
 
Z protokołem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 21.07.2011 można zapoznać się w biurze Stowarzyszenia. Protokół będzie również dostępny przed Zebraniem w dniu 07.11.2011r.
 
Informuje się osoby, które nie uiściły jeszcze składek członkowskich o możliwości wpłaty składek w trakcie zebrania lub przelewem na konto: BS Miedźna O/Brzeszcze 59 8446 1016   2002 0004 1162 0001
 
 
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493543 | Licznik podstrony: 2409 | Odwiedzający on-line: 80 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies