A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl

Członkowie

  
Członkiem Stowarzyszenia może być:
 1. pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu województwa, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
Osoba ubiegająca się o nabycie członkostwa musi złożyć pisemną deklarację przystąpienia wg wzoru przygotowanego przez Zarząd.

Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.


Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 • propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
 • przestrzegać postanowień Statutu;
 • opłacać składki członkowskie;
 • brać udział w Walnym Zebraniu Członków;
 
Członkowie maja prawo:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego;
 • składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 • brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym;

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
 1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 • za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;
 • za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
 • z powodu nieopłacenia składek po uprzednim upomnieniu;
 • z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności.
 1. śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej;

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.

Uchwała rozstrzygająca odwołanie podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków i jest ostateczna.

Lista członków:

Lp. Nazwisko Imię Reprezentuje: Sektor
        1              Armata Magdalena Ośrodek Kultury w Brzeszczach Publiczny
        2              Babiński Stanisław Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu Publiczny
        3              Baczyńska - Śleziak Urszula Urząd Gminy Kęty Społeczny
        4              Bartosz Albert Wójt Gminy Oświęcim Publiczny
        5              Bielenin Jan Spółka Pastwiskowa Brzeszcze Społeczny
        6              Bubak Andrzej   Gospodarczy – rybacki
        7              Bubak Zofia   Gospodarczy – rybacki
        8              Bubak Krzysztof   Gospodarczy – rybacki
        9              Bułka Czesław Wójt Gminy Porąbka Publiczny
      10             Buryło Bartłomiej TUR Sp. z o.o. Rybacki
      11             Chowaniec Adam   Gospodarczy – rybacki
      12             Chrapek Małgorzata Wójt Gminy Wieprz Publiczny
      13             Daczyńska Katarzyna   Społeczny
      14             Daczyński Bartłomiej   Gospodarczy – rybacki
      15             Domasik Sławomir   Społeczny
      16             Drabek Bernard   Rybacki
      17             Drabek Stanisław   Gospodarczy
      18             Drabek Tomasz   Gospodarczy – rybacki
      19             Gałuszka Kazimierz Urząd Gminy Porąbka Społeczny
      20             Gierek Dariusz Towarzystwo Wędkarskie „Sazan” Społeczny
      21             Goc Anzelma   Gospodarczy – rybacki
      22             Goc Zbigniew   Gospodarczy – rybacki
      23             Jankowska Teresa   Społeczny
      24             Jurkiewicz Zbigniew   Gospodarczy – rybacki
      25             Jurzak Zdzisław Stowarzyszenie na rzecz Promocji Wędkarstwa i Ochrony Przyrody w Gminie Brzeszcze "Sandacz"
 
Społeczny
      26             Kasperek Krzysztof   Gospodarczy – rybacki
      27             Kasperek Małgorzata   Gospodarczy – rybacki
      28             Klęczar Krzysztof Burmistrz Kęt Publiczny
      29             Kochman Krzysztof Towarzystwo Wędkarskie "Sazan" Społeczny
      30             Kołodziej Tomasz   Gospodarczy – rybacki
      31             Korczyk Krzysztof   Gospodarczy – rybacki
      32             Korczyk Stanisław   Gospodarczy – rybacki
      33             Koźbiał Marek   Gospodarczy – rybacki
      34             Kraus Aleksandra   Gospodarczy – rybacki
      35             Kraus Sławomir   Gospodarczy – rybacki
      36             Król Dariusz   Rybacki
      37             Król Ewa   Gospodarczy – rybacki
      38             Król Tomasz   Gospodarczy – rybacki
      39             Kukieła Teresa   Społeczny
      40             Kukuła Józef   Gospodarczy – rybacki
      41             Kulka Paweł   Rybacki
      42             Lukasek Leszek   Rybacki
      43             Matejko Michał Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zgoda w Malcu Gospodarczy – rybacki
      44             Matusiak Kazimierz   Publiczny
      45             Matyjasik Lucyna Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wieprz Społeczny
      46             Morończyk Katarzyna   Gospodarczy – rybacki
      47             Noworyta Witold   Gospodarczy – rybacki
      48             Nowotarski Włodzimierz Koło PZW Oświęcim-Miasto

 
Społeczny
      49             Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Gospodarczy
      50             Olejarz
 
Roman   Społeczny
      51             Penkala Artur Urząd Gminy Wieprz Społeczny
      52             Rusinek Adam Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja" Społeczny
      53             Sekunda Marek  Koło PZW Oświęcim-Miasto
ul. Zaborska 18
32-600 Oświęcim
Społeczny
      54             Sopicki
 
Stanisław   Gospodarczy – rybacki
      55             Szarowska Ewa   Społeczny
      56             Śliwa Andrzej   Gospodarczy – rybacki
      57             Ślusarczyk Cecylia Burmistrz Brzeszcz Publiczny
      58             Tomczyk Józef   Gospodarczy – rybacki
      59             Walczyk Bernardyna   Rybacki
      60             Walus Kazimierz   Gospodarczy – rybacki
      61             Walus Wiesława   Gospodarczy – rybacki
      62             Wiśniewski Andrzej Związek Spółek Wodnych w Oświęcimiu Gospodarczy
      63             Zacny Edward   Gospodarczy – rybacki
      64             Zając Jadwiga   Gospodarczy – rybacki
      65             Zając Magdalena   Społeczny
      66             Zając Stanisław    Gospodarczy – rybacki
      67             Zięba Adrian   Gospodarczy – rybacki
      68             Zięba Małgorzata   Gospodarczy – rybacki


2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2454234 | Licznik podstrony: 6445 | Odwiedzający on-line: 80 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies