A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl


13.02.2014

IX nabór wniosków

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „DORZECZE SOŁY I WIEPRZÓWKI”
Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:
  • „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie:
1) adaptacji i wyposażenia miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, lub
2) rewitalizacji miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu, lub
3) remontu, odbudowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, lub
4) budowy, remontu lub przebudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, lub
5) dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), lub
6) popularyzacji rybactwa związanego z obszarem objętym LSROR.
  • „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.


1. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, 32-600 Rajsko, ul. Edukacyjna 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600.

2. Termin składania wniosków: od 19.03.2014 r. do 17.04.2014 r.

3. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących instytucji:
  • Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby/Strony/default.aspx w zakładce Nabory/Nabory aktualne; 
  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” www.dsiw.pl w zakładce Nabory/Nabory aktualne.
4. Limity dostępnych środków finansowych dla operacji polegających na:
„Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie
1) adaptacji i wyposażenia miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, lub
2) rewitalizacji miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu, lub
3) remontu, odbudowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych
wojewódzką ewidencją zabytków, lub
4) budowy, remontu lub przebudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk,
punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji
turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, lub
5) dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub
obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123,
z późn. zm.), lub
6) popularyzacji rybactwa związanego z obszarem objętym LSROR
  • Sektor społeczny i gospodarczy 200 000,00 zł
„Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa”
  • Sektor społeczny i gospodarczy 300 000,00 zł
5. Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje na temat konkursów można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGR „Dorzecze Soły i
Wieprzówki”, 32-600 Rajsko, ul. Edukacyjna 9, tel. 33/84 360 17, e-mail: biuro@dsiw.pl
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493592 | Licznik podstrony: 2724 | Odwiedzający on-line: 103 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies