A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl

Podnoszenie wartości produktów rybactwa

Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa obejmuje:
 
1) tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753), lub
2) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:
a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, lub
b) naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub
c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, lub
d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub
e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, lub
f) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, lub
g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, lub
h) opieki zdrowotnej, lub
i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub
j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, lub
k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, lub
l) działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.

Powyżej podano przykładowe rodzaje operacji na jakie można uzyskać wsparcie, natomiast oprócz ww. można uzyskać dofinansowanie na każdą działalność usługową !!!
 
ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%
Pomoc na operacje przyznaje się do 600 000,00 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł
 
BUDŻET NA LATA 2012 - 2013:
Sektor gospodarczy i społeczny: 2 041 060,29
 


2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493590 | Licznik podstrony: 6136 | Odwiedzający on-line: 104 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies