A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego

Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, obejmuje:
 1) inwestycje melioracyjne związane z:
a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub
b) ochroną przeciwpowodziową, lub
c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, lub
e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej
— z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub
2) budowę, odbudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, lub
3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, lub
4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000, lub
5) renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, lub
6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, lub
7) remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, lub
8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.
 
ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 85%
Pomoc na operacje przyznaje się do 2 000 000,00 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł
BUDŻET NA LATA 2012 - 2013:
Sektor gospodarczy i społeczny: 1 602 250,00 zł
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2392144 | Licznik podstrony: 5023 | Odwiedzający on-line: 80 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies