A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl

Cele ogólne i szczegółowe LSROR

Rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie
Cel ogólny 1 - Poprawa warunków życia, w tym wzrost dochodów, szczególnie dla osób
z sektora rybactwa


Cel szczegółowy 1.1. - Rozwój rynku zbytu i promocji ryb
Preferowane operacje:
a. imprezy promocyjne takie jak targi rybne, pokazy przygotowania potraw z ryb
b. smażalnie rybne
c. tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej lub działalności marginalnej.

Cel szczegółowy 1.2 - Rozwój turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi
i ekoturystyki

Preferowane operacje:
a. przyczyniające się do rozwoju turystyki np. szlaki turystyczne, punkty widokowe
i obserwacyjne wraz z drogami dojazdowymi do tych miejsc
b. przyczyniające się do rozwoju turystyki wędkarskiej np. pomosty, wioski wędkarskie wraz z
drogami dojazdowymi do tych miejsc
c. związane z zagospodarowaniem terenów wokół zbiorników wodnych na cele ekoturystyczne
d. promocja obszaru objętego LSROR
e. rewitalizacja miejscowości i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne,
rekreacyjne, sportowe oraz turystyczne
f. pobudzające zainteresowania dzieci i młodzieży do aktywnych form wypoczynku
g. rozwój dostępu do Internetu

Cel szczegółowy 1.3. - Rozwój usług dla ludności poprzez rozwój przedsiębiorczości, szczególnie
wśród osób z sektora rybactwa

Preferowane operacje:
a. zmiana kwalifikacji zawodowych dla osób z sektora rybactwa
b. tworzenie i rozwój działalności produkcyjnej i usługowej przez osoby z sektora rybactwa
c. tworzenie i rozwój działalności gospodarczej w sektorze usług dla ludności, prowadzonych
przez osoby spoza sektora rybactwa
d. rozwój dostępu do internetu, jako narzędzia wspomagającego rozwój przedsiębiorczości.
LSROR dla obszaru LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”

Cel ogólny 2 - Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowohistorycznych

Cel szczegółowy 2. 1.- Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
Preferowane operacje:
a. działania techniczne, biologiczne, organizacyjne i gospodarcze podejmowane w środowisku
przyrodniczym w celu:
b. polepszenia stosunków wodnych
c. przyczyniające się do ochrony środowiska
d. zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
e. przyczyniające się do edukacji przyrodniczej i świadomości ekologicznej.
f. rozwój dostępu do internetu, jako narzędzia edukacyjnego i promocyjnego obszaru LGR

Cel szczegółowy 2. 2.- Zachowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego, w tym tradycji rybactwa
Preferowane operacje:
a. remont zabytków, w tym zespołów parkowo-dworskich
b. operacje związane z wykorzystaniem i kultywowaniem tradycji rybactwa
c. modernizacja obiektów drewnianych i sakralnych wraz z otoczeniem, w tym inwentaryzacja
zabytków architektury drewnianej
d. tworzenie kół zainteresowań z zakresu kultury i historii obszaru LGR
e. kultywowanie tradycji regionalnych
f. przyczyniające się do zachowania lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów
g. rozwój dostępu do internetu, jako narzędzia promującego kulturę i historię obszaru LGR
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2454276 | Licznik podstrony: 4586 | Odwiedzający on-line: 77 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies