A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl


19.12.2013

Nabory aktualne

VIII NABÓR WNIOSKÓW 
 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „DORZECZE SOŁY I WIEPRZÓWKI” 

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:
 
„Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
Termin składania wniosków:
 od 17.02.2014 r. do 19.03.2014 r.

„Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
Termin składania wniosków:
 od 17.02.2014 r. do 19.03.2014 r.  

 „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
Termin składania wniosków:
od 17.02.2014 r. do 17.04.2014 r.

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
 
 1. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, 32-600 Rajsko, ul. Edukacyjna 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600
 1. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących instytucji:
 • Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby/Strony/default.aspx
 • w zakładce Nabory/Nabory aktualne;
 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” www.dsiw.pl w zakładce Nabory/Nabory aktualne.
 1. Limity dostępnych środków finansowych dla operacji polegających na:
 •  „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
Sektor społeczny i gospodarczy  36 459,07 zł
 
 •  „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
Sektor społeczny i gospodarczy  99 356,85 
 
 •  „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
Sektor społeczny i gospodarczy 1 167 419,27 zł

 1. Dodatkowe informacje:
 
Szczegółowe informacje na temat konkursów można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, 32-600 Rajsko, ul. Edukacyjna 9, tel. 33/84 360 17, e-mail: biuro@dsiw.pl Pomoc finansowa,na realizację operacji jest przyznawana, jeżeli:
 1. jest zgodna z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich, zwaną dalej "LSROR",
 2. będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR (tj. gmina Brzeszcze, Kęty, Oświęcim - nie dotyczy miasta Oświęcim , Porąbka, Wieprz)
 3. została wybrana przez LGR
 4. spełnia inne warunki określone w : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 15 października 2009 r. - w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
 5. do wysokości limitu dostępnych środków finansowych.

2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493913 | Licznik podstrony: 3347 | Odwiedzający on-line: 51 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies