A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl


11.02.2015

OGŁOSZENIE - nabór uczestników na wyjazd studyjny na Pomorze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” ogłasza nabór osób, mieszkańców obszaru LGR na „WYJAZD STUDYJNY NA POMORZE” w dniach 25 - 28 marca 2015 r.

Program wizyty:  załącza się do ogłoszenia.
Planowany wyjazd - 25.03.2015 r. (środa) w godzinach porannych 
Planowany powrót - 28.03.2015 r. (sobota) w godzinach nocnych 

Adresaci oferty:
Wyjazd adresowany jest do osób, które odniosą korzyści zdefiniowane w celu wyjazdu polegające na:
1)      Poznanie dobrych praktyk zagospodarowania produktów akwakultury poprzez:
·      sprzedaż bezpośrednią,
·      działalność marginalną, ograniczoną, lokalną,
·      dywersyfikację działalności rybackiej.
2)    Wymianę doświadczeń w zakresie dobrych przykładów wykorzystywania środków unijnych
z Programu PO RYBY 2007-2013.
3)    Poznanie innych (poza rybackich) trendów rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.

Na wyjazd swe kandydatury maja prawo zgłaszać osoby pełnoletnie (powyżej 18 lat) zamieszkujące obszar LGR tj. gminy Brzeszcze, Kęty, Oświęcim, Porąbka, Wieprz.
 
Liczba uczestników40 osób
 
Sposób kwalifikacji:
 
Kwalifikacji osób zadeklarowanych na wyjazd dokona Zarząd Stowarzyszenia kierując się następującymi kryteriami:
 
  1. Przyjmuje się preferencyjne kwalifikowanie osób z sektora rybactwa poprzez rezerwację dla osób z tego sektora 20 miejsc. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości rybaków pozostałe wolne miejsca zwiększają pule miejsc dla pozostałych uczestników.
  2. Organizator rezerwuje dla LGR trzy miejsca dla osób, które merytorycznie są niezbędne do realizacji programu. Zarząd wskaże poza procedurą naboru osoby reprezentujące Stowarzyszenie, które będą merytorycznie odpowiedzialne podczas wyjazdu za realizację zadań objętych programem. 
  3. Na pozostałe wolne miejsca będą kwalifikowane osoby reprezentujące sektor gospodarczy, społeczny i publiczny.
  4. Przy kwalifikowaniu przyjmuje się zasadę reprezentatywności sektorów i obszaru. Zakłada się udział w wyjeździe studyjnym mieszkańców każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenia z zachowaniem reprezentatywności sektorów. Opcjonalnie zakłada się udział przedstawiciela każdego z sektorów z każdej gminy członkowskiej.
  5. Rozpatrywane będą zgłoszenia złożone w terminie.
  6. Przy zachowaniu warunków reprezentatywności sektorów i obszaru o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Udział w  wyjeździe studyjnym jest nieodpłatny.
 
UWAGA:
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
 
 
Termin, miejsce, sposób dokonywania zgłoszeń:
 
Zgłoszenia należy składać na załączonych do ogłoszenia FORMULARZACH ZGŁOSZEŃ w terminie do 6 marca 2015 r. :
a)      na adres e-mail: biuro@dsiw.pl  lub
b)      na nr fax: 33/ 843 60 17 lub
c)       osobiście, w siedzibie zamawiającego, tj. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9 w godzinach pracy Biura od 800 do 1600
Potwierdzenie zakwalifikowania: dokona biuro LGR w terminie do 16.03.2015 r.
 
Załączniki:
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493584 | Licznik podstrony: 2205 | Odwiedzający on-line: 102 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies