A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl


13.02.2014

Ogłoszenie IX naboru wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i Wieprzówki" informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji polegających na:

  • „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie:
1) adaptacji i wyposażenia miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, lub
2) rewitalizacji miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu, lub
3) remontu, odbudowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, lub
4) budowy, remontu lub przebudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, lub
5) dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), lub
6) popularyzacji rybactwa związanego z obszarem objętym LSROR.
  • „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

Pomoc finansowa,na realizację operacji jest przyznawana, jeżeli:
  1. jest zgodna z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich, zwaną dalej "LSROR",
  2. będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR (tj. gmina Brzeszcze, Kęty, Oświęcim - nie dotyczy miasta Oświęcim , Porąbka, Wieprz)
  3. została wybrana przez LGR
  4. spełnia inne warunki określone w : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 15 października 2009 r. - w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
  5. do wysokości limitu dostępnych środków finansowych.

Szczegółowe informacje na temat IX naboru znajdują się w zakładkach Nabory/nabory aktualne - IX nabór wniosków
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493494 | Licznik podstrony: 2097 | Odwiedzający on-line: 34 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies