A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl


15.11.2012

KOMUNIKAT: Spotkanie robocze w sprawie Strategii KARP 2020

Informujemy, że w dniu 29.11.2012 r. godz. 10.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk w Zaborzu (ul. Kalinowa 2) spotkanie robocze dotyczące Strategii KARP 2020.

Na spotkaniu będą omawiane kluczowe problemy dotyczące rybactwa na naszym obszarze.
Zapraszamy osoby zainteresowane, zwłaszcza rybaków, do uczestnictwa w spotkaniu.
Swój udział należy potwierdzić telefonicznie nr tel. 33/ 487 49 55 lub e-mail: biuro@zabikraj.pl .

Zapraszamy!

 Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi Strategii KARP 2020:

Przedsięwzięcie Karp 2020 jest ważnym dokumentem z punktu widzenia działalności rybackiej.

Planowanym celem operacji jest analiza problematyki rybactwa śródlądowego na terenie obszarów LGR biorących udział w projekcie wraz z diagnozą i kierunkami rozwoju rybactwa śródlądowego. Przedsięwzięcie powstanie na bazie wymiany wiedzy i doświadczeń osób związanych z rybactwem. Dokument będzie zawierał 9 bloków tematycznych, które zostaną opracowane przez ekspertów przy ścisłej współpracy z LGR-rami ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego. Wykonawcy Karp 2020 opracują przyporządkowane im bloki na podstawie badań i konsultacji z sektorem rybackim z terenu wszystkich LGR-ów biorących udział w projekcie.

Bloki tematyczne obejmować będą w szczególności:
 1. „Koordynacja przebiegu realizacji projektu „Karp 2020”, opracowanie finalnej wersji
 • dokumentów”ocena efektów działań dotychczasowych strategii rybactwa;
 • koordynowanie przebiegu realizacji projektu w ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy LGR;
 • opracowanie finalnych dokumentów „KARP 2020”.

 1.  „Wielofunkcyjna i zintegrowana rola stawowej gospodarki karpiowej”:
 • rola stawowej gospodarki karpiowej w ekonomiczno-społecznym rozwoju regionów;
 • znaczenie obiektów stawowych na terenach użytkowanych rolniczo;
 • wpływ obiektów stawowych na poprawę jakości wód- ochrona i kształtowanie różnorodności biologicznej na obszarach obiektów stawowych i terenach przyległych;
 • rola obiektów stawowych w systemie gospodarki wodnej;
 • upowszechnianie wielofunkcyjnej roli gospodarki stawowej.

 1. „Ekonomika produkcji karpiowej”:
 • metody intensyfikacji produkcji;
 • wszechstronna analiza kosztów produkcji i możliwości ich racjonalizacji;
 • potencjalne kierunki dywersyfikacji produkcji (gatunki konsumpcyjne, materiał zarybieniowy);
 • opracowanie systemu obiektywnej wyceny szkód w gospodarstwach rybackich;
 • przekształcenia własnościowe w rybactwie stawowym.

 1. „Zdrowie ryb produkowanych w stawach karpiowych”:
 • profilaktyka ogólna w produkcji stawowej;
 • zwalczanie chorób ryb metodami hodowlanymi i alopatycznymi;
 • współpraca służb ichtiopatologicznych i hodowców w zakresie zapobiegania chorobom, diagnostyki i leczenia ryb.

 1. „Badania naukowe dotyczące stawowej produkcji karpiowej oraz edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne w zakresie produkcji karpiowej”:
 • wsparcie naukowe badań dotyczących stawowej produkcji karpiowej
 • edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne w zakresie produkcji karpiowej

 1. „Promocja karpia”:
 • promocja karpia jako zdrowej żywności - alternatywy dla zagrożonych i nadmiernie eksploatowanych zasobów morskich oraz intensywnych systemów produkcji ryb;
 • promocja spożycia karpia;
 • promocja karpia jako produktu  zrównoważonej akwakultury.

 1. „Rynek produktów stawowej gospodarki karpiowej”:
 • import i eksport karpia;
 • chłonność rynku karpia;
 • spożycie karpia;
 • certyfikacja karpia;
 • organizacje producentów karpia.

 1. „Aktywne uczestnictwo zintegrowanej reprezentacji sektora gospodarki stawowej w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań prawnych dotyczących jego funkcjonowania”:
 • aktualny stan zagadnień prawnych dotyczących gospodarki stawowej;
 • plan tworzenia i wdrażania zagadnień prawnych dotyczących gospodarki stawowej.

 1. „Wsparcie priorytetów polskiej gospodarki karpiowej ze środków UE w nowej perspektywie finansowania 2014-2020”:
 • ocena działań w ramach SPO 2004-2006 i PO Ryby 2007-2013, w podziale na wielkość przyznanych środków;
 • propozycja finansowania polskiej gospodarki karpiowej ze środków UE na lata 2014-2020;


Dokument naukowy w trakcie opracowywania będzie prezentowany na stronie internetowej do wglądu przez zainteresowanych z możliwością wnoszenia przez nich uwag i propozycji. Sporządzony końcowy dokument zostanie rozesłany do wszystkich LGR-ów do końcowej akceptacji. Dokument zostanie przyjęty podczas konferencji z udziałem przedstawicieli LGR-ów biorących udział w projekcie, ekspertów, sektora rybackiego oraz zaproszonych gości. Wszystkie LGR-y otrzymają opracowanie końcowego dokumentu w wersji drukowanej i elektronicznej. Dokument zostanie wydany w wersji książkowej oraz elektronicznej i będzie zaprezentowany na końcowej konferencji promocyjnej. W trakcie realizacji zadania przewiduje się zorganizowanie spotkań roboczych wszystkich LGR-ów.

2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493467 | Licznik podstrony: 2124 | Odwiedzający on-line: 13 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies