A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl


25.04.2014

KOMUNIKAT: Posiedzenia Komitetu w dniach 6 i 7 maja 2014 r.

 Stosownie do procedury określonej w Regulaminie Komitetu stanowiącego integralną część Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” zwołuje się posiedzenia Komitetu, celem oceny wniosków:

  • VIII naboru prowadzonego w okresie od 17.02.2014 r. do 17.04.2014 r. dla operacji polegających na:
 
· Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
 
  • IX naboru prowadzonego w okresie od 19.03.2014 r. do 17.04.2014 r. dla operacji polegających na:
 ·  „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie:
1)  adaptacji i wyposażenia miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, lub
2)  rewitalizacji miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu, lub
3)  remontu, odbudowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, lub
4)  budowy, remontu lub przebudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, lub
5)  dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), lub
6)  popularyzacji rybactwa związanego z obszarem objętym LSROR.
 
·  „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
 
Terminy posiedzeń:
1.    6 maja 2014 r., godz. 16.30
2.    7 maja 2014 r., godz. 16.30

Miejsce posiedzeńRajsko, ul. Edukacyjna 9

Przypomina się, że zgodnie z §4 Regulaminu Komitetu członkowie Komitetu mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu członek Komitetu zawiadamia o tym Przewodniczącego Komitetu wraz z wyjaśnieniami swojej nieobecności.
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2494051 | Licznik podstrony: 1697 | Odwiedzający on-line: 83 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies